Kontakta oss

För mer information kontakta oss gärna. Vi hjälper till med allt, det är mindre krångligt än det verkar vara.

All skolning vi i klubben genomför sker via Skånska Gyrokopterklubben, vars Verksamhetsbeskrivning i KSAK-M UL-flygskola omfattar utbildningsplatser i Sövde I Söder samt Kiruna i Norr.

Så blir du medlem  i Gyrokopterklubben och börjar skola:

1. Meddela oss via info@kirunagyroflyg.se att du vill bli medlem i  Gyrokopterklubben och börja skolas hos oss. Ge oss dina kontaktuppgifter och beskriv din ev. tidigare flygerfarenhet. Läs gärna genom Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för ultralätta flygplan.

2. Nya piloter utan flygerfarenhet följer punkterna nedan, har du redan ett certifikat av annan typ hoppar du till punkt 3.

Skaffa läkarintyg. Lista med behöriga läkare finns på Transportsstyrelsens hemsida eller ring oss för en rekommendation. Säg till läkaren att du vill skaffa ett UL flygcertifikat.

Skicka ifylld anmälningsblankett för elevtillstånd och personbevis med uppgift om medborgarskap och födelseort till Transportsstyrelsen (alternativt vidimerad kopia av pass). Om du är utländsk medborgare, skicka utdrag ur misstanke och belastningsregister på engelska i original från utländsk polismyndighet i den stat där medborgarskap innehas.

Boka Teorikurs. Beställ ev. KSAB:s UL Teoripaket Med Kiruna TMA karta, KSABs Elevhandbok Gyrokopter UL-B samt Gyrokopterböcker på engelska.

3. Betala medlemskap i klubben.

När du blir medlem i klubben, kommer vi  att skicka information till dig b.l.a inloggningsuppgifter till våra lösenordskyddade medlemssidor. Vi hjälper dig att komma in i våra rutiner och du börjar skola när det passar dig. När du har fått ditt certifikat kan du flyga klubbens flygmaskiner när du själv vill. Bokning sker online.

Provlektion

Innan du börjar din flygutbildning hos oss har du möjlighet att ta en Provlektiontillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga. Efter din första flygning med en gyrokopter kommer ingenting annat att verka vettigt :-)

Kursens längd

Det är du som bestämmer. Vill du lära dig flyga på några veckor eller flera månader... Vi anpassar oss till ditt tempo.

Medicinska krav

Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare inklusive bl.a. syntest, hörseltest m.m. Ultralätta flygplan har begränsad tillsatsvikt vilket gör att vi, tyvärr, inte kan skola personer som väger mer än 110 kg. Väger du mer, kontakta oss för en diskussion.

Elevtillstånd

För att kunna skolas kräver Transportsstyrelsen att du ordnar ett så kallat elevtillstånd. För att du skall få detta krävs följande:

Att du är minst 17 år (Någon övre åldersgräns finns inte)

Personutredning från polisen

Personbevis från skattemyndigheten

Läkarundersökning (Ungefär på samma nivå som för körkort)

Praktisk flygutbildning

Flygträningen genomförs i klubbens gyrokopter året runt.  Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning och sedan åt att starta och landa. När din flyglärare och du tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i din flygutbildning, nämligen att alldeles ensam spaka ett flygplan. Utbildningen fortsätter med mer avancerade flygmanövrer, navigation, flygning i kontrollerad luft och till kontrollerad flygplats. Praktisk flygutbildning består utav min. 20 flygtimmar, varav min. 5 timmar soloflygning. Piloter med tidigare dokumenterad flygerfarenhet kan korta sin utbildning enligt instruktörens bedömning. Antalet timmar i praktiken beror på pilotens förmåga att lära sig en ny flygteknik. I genomsnitt flyger vi ca 25-30h med nyutbildade piloter.

Teoriutbildning

Kursmaterial som vi använder är KSAB:s UL teoripaket. Teoriutbildning sker i gruppform under vinterhalvåret. Gyro teori integreras med den praktiska flygutbildningen. Kurs material för grundutbildning eller konvertering av piloter med tidigare flygerfarenhet kan kompletteras med Gyrokopterböcker på engelska.

Ämnena är:

Flygsäkerhetsnormer innefattande bestämmelser för flygning med UL flygplan

Navigation

Meteorologi

Aerodynamik och flyglära

Flygmaterielkännedom

Prestanda, massa och balans

Människans förutsättningar och begränsningar

Flygradiotelefoni och språkkrav

• kirunagyroflyg.se© 2011 • info@kirunagyroflyg.se

Solo flygning

För att få flyga ensam måste du ha:

Giltigt elevtillstånd

Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen

Genomgått nödträning

Godkänt teoriprov alternativt s.k. EK-prov (Egen Kommando)

Godkännade av Flygskolchefen innan Soloflygning

Teoriprov

Teoriprovet görs i flygskolan och omfattar alla de områden som du läst. De flesta av frågor som du får på provet finns i 1000 fråge- och svarsbank som finns i KSAB:s kursmaterial. Radiotelefoniprovet görs med Transportsstyrelsens kontrollant. Minst 70 % av frågorna inom varje ämnesavsnitt måste besvaras korrekt.

Uppflygning

När du och flyginstruktören anser att du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen omfattar bland annat följande:

Färdplanering

Normala flygprocedurer

Flygning med låg fart

Nödlägesförfaranden

Bedömningslandningar

Efter flygutbildningen

När du klarat uppflygningen får du ett UL-certifikat utfärdat av Transportstyrelsen. För att kunna flyga andra typer UL-flygplan krävs endast typinflygning med en flyginstruktör. Inom klubben har vi kompetens att hjälpa dig att få typinflygning på samtliga UL klasser. Vi har nära samarbete med andra klubbar där du kan fortsätta med konvertering till S-cert, TMG eller PPL.  Du kan resa med klubbens gyrokopter som förutom basutrustning, navigationsljus, radio, intercom, transponder, nödsändare, GPS och även skidor för vinterflygning. Du kan ta med passagerare när du flugit ytterligare 10 timmar sedan certifikatet har utfärdats och har gjort minst tre landningar på aktuell klass de senaste 90 dagarna. Du kan flyga klubbens gyrokopter betydligt billigare än din egen. Det är bara att boka din flygning via vårt online bokningssystem. Du har även möjlighet att flyga utomlands men eftersom UL-certifikatet är ett nationellt certifikat behöver man alltid undersöka om flygplanet, certifikatet och försäkringen gäller i det aktuella landet.

Certifikatets giltighetstider

Ditt certifikat gäller i fem år om du är 18 till 39 år, i två år om du är 40 till 50 år och i ett år om du är äldre, d.v.s. lika länge som läkarundersökningen. Läkarundersökningarna för förnyelse av certifikatet behöver inte göras av de behöriga flygläkarna, det duger med din vanliga. För att ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att du flyger minst 12 timmar under året alternativt gör en kontrollflygning med en instruktör.

Försäkring

Pilot och passagerare liksom flygplan och skada på tredje man ingår i Gyrokopterklubbens försäkringar för klubbens flygmaskiner och gäller i hela Europa.