Säkerhet/Handhavande

Rätt och varsam hanterig av gyrokoptern både på marken och i luften förlänger gyrokopterns (och din) livslängd

Följande text är resultat av Skånska gyrokopterklubbens erfarenhet skaffat under tre år av aktiv skolning mest på gyrokoptrar tillverkade av Auto-Gyro. Det är inte säkert att du kan hitta sådan information i ditt utbildningsmaterial. Kommentarer och bättringsförslag är välkomna. Vi börjar med att kliva in i maskinen…

Hjulbroms:

Var försiktig med hjulbromsen. Bromshandtagmekanismen på vissa modeller är klen. Innan flygningen, bekanta dig med mekanismen på gas/bromshandtaget för att få förståelse om hur den fungerar.

Pedaler:

Försök att hitta rätt ställning med fötter på pedalerna på rätt sätt. Sidoroder och hjul som styrs med pedaler behöver inte mycket input. Normalt räcker det mer ett par hundra grams tryck på pedalerna för att styra i luften och upp till ett par kg för att styra på marken. Pedalerna på våra gyrokoptrar vrids runt sina axlar och man trycker med tårna. Om du upptäcker att det är svårt att styra, säg det till instruktören. Det är kanske ett tecken på att du håller dina fötter på pedalerna på fel sätt och trycker för nära axeln så att inget händer. Försiktighet med kuddar bakom ryggen om du behöver komma närmare pedalerna. Tänk på att spaken måste komma i bottenläge bak vid starten.

Motorstart:

Det kan vara svårt att starta en kall motor då den når 500 RPM redan vid första gnistan i startögonblicket och motorn (och startmotorn) tvärstannar på nästa gnista. Det blir stora belastningar på propeller, startmotor, kolvar och kolvringar. Det brukar vara problematiskt endast vid motorstart i låga temperaturer. Då är det rekommenderat att vrida på nyckeln utan choke och öka choken tills motorn svarar (normalt efter 3-4 sek). Rotax modeller levererade efter 2010 har en tändbox som kör på sen tändning i hela 3 sekunder. Denna tändbox har GUL markering på texten medans de gamla har grön eller röd.

Körning på marken:

Håll spaken stadigt i mitten, i bottenläge framåt. Taxa inte fort, speciellt inte i blåsigt väder med roterande rotor. Eventuellt håll spaken något i motvind.

Prerotering:

Prerotatorsystemen på de flesta gyrokoptrar är i regel ganska klena och måste hanteras med stor försiktighet. Preroteringen ska påbörjas på lågt motorvarvtal. När rotorvarvtalet kommer upp i ca 100 rpm, fortsätt mjukt att öka motorvarvtalet till 3000 rpm och då kommer rotorvarvtalet i 200 rpm. Erfarna piloter får gärna avbryta preroteringen redan vid 150 rpm på rotorn för att sedan accelerera försiktigt på marken med spaken bak tills rotorn kommer i 200 rpm. Först då kan man ge full gas för start. Om du har en slirkoppling, glöm inte att ofta smörja remskivan med silikonsprej. Om du avbryter preroteringen, vänta tills rotorn stannar innan du gör ett nytt försök. Risken är mindre då att prerotatorn går sönder.

Start:

Du har gått genom checklistan, taxat ut till starten och ropat i radio att du startar. Du håller spaken centrerat i bottenläge fram med din höger hand.

• Lås handbromsen med vänster hand.

• Slå om pneumatiken med vänster hand från "Break" till "Flight" läge.

• Om du flyger själv och inte väger mycket, trimma fram.

• Släpp bromslåset men håll kvar bromshandtaget.

• Vid motorvarvtal ca. 1700 rpm, tryck in prerotatorknappen och håll den intryckt.

• När motorvarvtalet börjar sjunka, bibehåll 1700 rpm tills rotorn snurrar ca 100 rpm.

• Öka sedan successivt motorvarvtal till ca. 3000 rpm. Stressa inte, låt det ta sin tid.

• När rotorn uppnått 200 rpm ‐ släpp prerotatorknappen på spaken.

• Utan att vänta, släpp bromsen, dra spaken mjukt men bestämt bakåt till bottenläge och samtidigt gasa till ca. 4500 rpm.

• När noshjulet lyfter, för spaken framåt så att du håller noshjulet på ca. 10‐15 cm över marken och fortsätt balansera på landningsstället.

• Öka gasen till fullgas och strax flyger du.

OBS! GE ALDRIG FULL GAS UTAN ATT ROTORN HAR UPPNÅTT MINST 200 rpm.

OBS! Beroende på tungpunktsläge och trimningen kan spaken kännas tungt. Håll den stadigt och trimma efter start.

OBS! Var beredd på att nosen kommer att lyfta snabbt och tidigt i stark motvind eller om du flyger utan passagerare. För högt nosläge vid start orsakar att gyrokoptern inte kan accelerera, samt att stjärten kan slå i marken. I stark motvind kan du t.o.m. börja backa och det vill du inte uppleva med stjärten på marken.

OBS! Vid start i sidvind kan startsträcka vara ganska lång. I kombination med övervikt kan den vara oändligt lång.

OBS! Börja aldrig stiga innan du på ca 1-2 m höjd uppnår flygfart av minst 100 km/h. Vid ett eventuellt motorstopp under stigningsfasen efter start kan konsekvenserna av stigning i låg fart vara katastrofala.

• kirunagyroflyg.se© 2011 • info@kirunagyroflyg.se

Normal flygning:

Se till att ”flaggan” ligger ”rätt”. Normal fart är 80-150km/h. 100 km/h används t.ex. på final, stigning och ”normal” flygning. Använd normalt mjuka och små rörelser. För aldrig spaken snabbt framåt. Detta orsakar minskad positiv G‐belastning som resulterar i minskat rotorvarvtal och fara för flapping av rotorblad. Kom ihåg att föra spaken fram under flygningen gör att G‐belastningen minskar i början, rotorvarvtalet sjunker något, nosen sjunker, farten ökar, fartmätaren indikerar ökande fart. Vindbruset ökar, höjdmätaren indikerar minskad höjd. Lär dig känna allt detta.

OBS! För aldrig spaken fram snabbt i rörelseriktningen. Det kan orsaka att gyrokoptern ”buntar” som resultat att rotorn får negativ belastning. Det kan sluta i en krasch.

OBS! Vertikala vindskjuvningar kan orsaka negativ anblåsning på rotordisken vid låga anfallsvinklar. Risk för buntning vid flygning i hög fart ökar om det är turbulent i luften.

OBS! Kolla vädret innan du flyger. Regn kan orsaka motorstopp. Fukt kan orsaka förgasaris. Dålig sikt kan orsaka desorientering. Starka vindar kan orsaka obehagliga turbulenser och hårda landningar.

OBS! Flyg aldrig med total vikt som överstiger 450 kg. Risken finns att trimmern inte orkar hålla trycket i spaken, samt att du riskerar skador på maskinen.

Normal sväng:

Tryck spaken något i sidled, håll flaggan i mitten med pedaler. När du uppnår önskad bankning, dra spaken något bak för att förhindra att nosen sjunker i en grävande sväng och bibehålla rätt fart. Använd pedalerna för att hålla flaggan i mitten.

OBS! Undvik branta svängar och absolut inte över 60° bankning. Branta svängar belastar rotorn mycket och kortar dess livslängd.

Sväng utan bankning (”Helikoptersväng”):

3500 motor rpm. Minska hastigheten till ca 50 km/h. Tryck sedan pedal mjukt för sväng. Håll rotorn horisontellt med spaken. Ge tillräckligt mycket gas för att inte börja sjunka genom. Vid slut, sätt pedaler neutralt och tillåt nosen sjunka något för att få upp farten igen.

OBS! Utförs endast i utbildningssyfte eller av erfarna piloter efter kompletterande utbildning.

OBS! Gyron sjunker under manövern – manövern måste avbrytas på mer än 500 ft över marken.

OBS! Hastighetsmätaren visar fel/inget under manövern.

Sidglidning:

Ca. 4500 rpm, hastighet ca. 65 km/h. Luta spaken försiktigt åt sidan och tryck mjukt andra sidans pedal för att hålla oförändrad kurs med nosen. Mycket sidglidning orsakar mycket luftmotstånd. Kolla variometern och använd gasen så att höjden hålls konstant.

OBS! Manövern får utföras endast i utbildningssyfte eller av erfarna piloter efter kompletterande utbildning.

OBS! Vid en sådan manöver, spakens förflyttning i sidled har samma effekt som spaken fram under ”normal” flygning. Det minskar G‐belastningen och rotorns varvtal.

OBS! Vid en sådan manöver, horisontal stabilisator har ingen eller mycket minskad effekt. Du har läst om PIO och vet att det är inget att leka med.

OBS! Fartmätaren visar fel/inget under manövern. Använd känsla, t.ex. vinden i ansiktet för att bedöma din fart.

OBS! Inga tunga och snabba roderutslag! Mjuka spakrörelse!

Reducera höjd via hovring:

Motorvarvtal 3500 rpm. Dra nosen upp så att farten minskar under 50 km/h. Minska ev. gaspådrag ytterligare, Bibehåll lite fart framåt i luftmassan. Sjunk till önskad höjd, tillåt nosen ner för att få rätt fart i god tid.

OBS! Flyg inte för långsamt. Risken finns att du börjar flyga baklänges och förlorar orienteringen och kontrollen över flygplanet. Utför manövern med nosen i motvind.

OBS! Ta hänsyn till fart/höjd diagram, utför inte sådana manövrer på låg höjd.

OBS! Hastighetsmätaren visar fel/inget under manövern.

OBS! Undvik använda denna metod om du får motorstopp. Utan propellerströmmen och fartvinden fungerar inte sidorodret.

Onormala situationer:

OBS! Flyg inte med onormalt högt eller lågt nosläge.

OBS! Undvik sidoförflyttning. Behöver du reducera din höjd på finalen, använd genomsjunk istället.

OBS! Utför inte avancerade manövrer utan vidareutbildning.

OBS! Vid förlorad kontroll, backning, PIO m.m., minska gasen och centrera rodren. Om du inte vet vad du behöver göra, utnyttja gyrokopterns egenskap att själv stabilisera normal flygning. Stabilisera sedan flygning i 100 km/h med mjuka spakrörelsen.

OBS! Upplever du onormala vibrationer i kroppen och/eller spaken, landa omedelbart. Vibrationer kan orsakas av olika aerodynamiska fenomen och tekniska problem.

Landning:

Fart 100 km/h på finalen och något mer i stark motvind och turbullenser. Motorvarvtal på finalen helst på tomgång. Se till att hålla rätt fart med hjälp av ”rätt” nosläge. Påbörja utflytningen mjukt. Om du fortfarande har lite gas, gör en mjuk gasminskning till tomgång. Efter påbörjad utflytning, håll gyron så lågt som möjligt över banan och forsätt lyfta nosen sakta hela vägen igenom just före sättning. Om gyron driver åt sidan från landningsbanans mitt, parera med försiktiga utslag åt motsatt håll med spaken. Håll gyron rakt i färdlinjens riktning med pedalerna. Att landa med låg fart är bra men du behöver inte överdriva. Vid korta landningar med extremt låg fart kommer stjärten i kontakt med marken. Detta orsakar onödiga belastningar i ramen, rotorn och styrsystemet. Man ska undvika sådana landningar, speciellt på asfalten.

OBS! Det är väldigt lätt att dra spaken bakåt hårdare än det behövs vid upptagningen varvid maskinen stiger och farten minskar (ballong). Var försiktig med att skuffa spaken framåt igen. Spaken fram rörelse orsakar minskat rotorvarvtal och du riskerar sjunka kraftigt efter en ballong. Ge gas bestämt för att förhindra att farten sjunker ytterligare och landa igen med lite gas.

OBS! Vid landning i motvind, maskinen kan börja backa om du fortsätter hålla spaken bak. Förhindra att du backar med att sänka nosen med spaken fram eller/och ge lite gas. BROMSA ALDRIG! Att bromsa i en sådan situation kan orsaka kiting och maskinen kan slå omkull.

Taxa in och stanna:

Taxa inte fort med stillastående rotor på ojämn terräng. Stillastående rotor klarar inte mycket belastning, noshjulet likaså. Behöver du lämna banan fort, det är bättre att göra det med roterande rotor. Man kan taxa med spaken bakåt för att avlasta noshjulet och rotorn men när rotorvarvtalet sjunker till under 200 rpm för spaken fram och bromsa för full stopp. Rotorn bromsas genom att vrida omkopplaren till pneumatiken till ”Brake” läge och pumpa lufttryck till 5 bar (eller vid behov mera). Håll hårt i spaken längst framåt i mitten (eller ev. något i motvind om det blåser från sidan). Rotorn kan börja ”flappa” (”segla”) i stark vid, speciellt vid låga varvtal. Taxa sedan med spaken i bottenläge fram. Släpp inte spaken innan rotorn stannar. Parkera så att vinden kommer från höger sida. Det minimerar risken att vinden pressar rotorn bakåt mot stabilisatorn när du släpper spaken. Vid parkeringen, lås bromsen. När motorn har svalnat, stäng av elektronisk utrustning, sedan tändningen (en i taget) och därefter huvudströmbrytaren (se checklistan). Om du är minst orolig att någon kommer i närheten av propellern, stäng av motorn först och sedan gå genom checklistan.

OBS! I blåsigt väder: Ju lägre rotorvarvtal desto känsligare är rotorn för flapping/bladsegling. Stoppa rotorn helt innan du fortsätter taxa.

OBS! Upplever du vibrationer i spaken på marken, omedelbart minska gas och för spaken fram (ev. bromsa).

Tvättning:

Schyst om du lämnar maskinen ren efter flygningen. Tvätta stjärtpartiet och propellern med både vatten och bensin eftersom det är ofta oljestänk på de. Flugor och annan smuts tvättas med vatten. Glöm inte tvätta rotorblad, ju renare vingprofil desto bättre prestanda. Vaxning av vindrutor då och då hjälper att ha bra sikt. Rena trasor på vindrutor.

OBS! Is och smuts på rotorn orsakar försämrad rotordrivning – farligt. Smutsig propeller ger mindre drivkraft.

Smörjning:

Huvudbulten skall smörjas i 20 timmars intervaller med rekommenderat fett och prerotator remmen varje 5 preroteringar eller vid behov med silikon sprej. Notera smörjning av huvudbulten i flygplanets loggbok.

OBS! Friktion i teeterbultens lagring resulterar i vibrationer i spaken. Avbryt flygningen omedelbart om du känner onormala vibrationer.

Rotorlager temperatur:

Rotorlagertemperaturen ligger vanligtvis på ca. 2-3°C högre än lufttemperaturen.

Underhåll och kontroller:

Kontrollera i loggboken att tillsynen är utförda. Utför själv daglig tillsyn enligt checklistan. Maskinen underhålls av klubbens mekaniker vid regelbundna tillsyner.

Tycker du att vi har missat något viktigt? Tipsa oss gärna.

För mer info kontakta oss via