Vad är en Gyrokopter

Autogyro (gyrokopter) är ett luftfarkost som ser ut som en helikopter men fungerar mer som ett vanligt flygplan. Wikipedia ger följande info om Gyrokopter.

Skillnaden mellan en autogyro och en helikopter är att autogyron måste ha fart framåt genom luften för att hålla sig flygande. Ovanför flygkroppen sitter en rotor som inte har någon koppling till autogyrons motor. Den kan betraktas som ett knippe smala flygplansvingar som utför en cirklande glidflykt. Rotationen av rotorn och därmed också lyftkraften kommer då autogyrons propeller i flygkroppens akter eller nos tvingar farkosten framåt relativt luftmassan man befiner sig i och får därmed rotorn att röra sig. Att "hovra" som en helikopter är därmed möjligt om det blåser, annars måste en fart framåt av autogyrons motor ge farten som behövs.

Autogyrons princip finns även i naturen. Lönnens vingförsedda frö, "lönnäsan", autogirerar och kan med vindens hjälp flyga långt bort från moderträdet.

En autogyro är billigare att använda, bygga och konstruera än en helikopter, eftersom den innehåller färre rörliga delar och ingen komplicerad mekanik som till exempel en rotorväxel. Nackdelen är att den inte kan göra VTOL-starter. Den kan dock landa utan fart framåt. (Numera kan en autogyro göra stående start genom att först varva upp rotorn med hjälp av en tillfällig koppling till motorn, men denna koppling måste brytas innan autogyron lättar.)

Vid ett eventuellt motorbortfall autoroterar rotorn på samma sätt som för en helikopter som drabbas av samma fel. Höjdförlusten omvandlas till rotation av rotorn som skapar lyftkraften. Dock är en helikopter ej konstruerad för autogirokraft vilket gör det betydligt svårare att landa en helikopter utan motorkraft.

För mer info kontakta oss via

• kirunagyroflyg.se© 2011 • info@kirunagyroflyg.se